سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ببخش

ساناز

زندگی قصه مرد یخ فروشی است که ازاو پرسیدند:فروختی؟ گفت:نخریدند،تمام شد!

+نوشته شده در چهارشنبه 90/9/2ساعت 8:28 عصرتوسط ساناز | نظرات ( ) |

ساناز

یادم باشد گره تنهایی و دلتنگی هر کس فقط به دست دل خودش باز می شود .
 یادم باشد هیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم

این نوشته از اینجا برداشته شده است 

+نوشته شده در چهارشنبه 90/9/2ساعت 8:21 عصرتوسط ساناز | نظرات ( ) |